صفحه اصلی / اخبار/ موفقیت و زندگی / من و دیگران/ در اولین برخورد با دیگران عالی باشید.

در اولین برخورد با دیگران عالی باشید.


در اولین برخورد با دیگران عالی باشید.

برقراری ارتباط با دیگران و معاشرت با آن ها یکی از نیازهای ضروری هر یک از ماست. اما برای این که بتوانیم در اولین برخورد با دیگران عالی باشیم و آن ها را تحت تاثیر خود قرار دهیم باید چه کنیم؟

یک ارتباط موثر، ارتباط دوطرفه ای است که از پیش تعیین شده باشد و طرفین بتوانند آن را تنظیم نمایند. تنظیم یک ارتباط ار طریق حاکم کردن قواعد رفتاری شکل می گیرد. هرگونه اشکالی درانتقال پیام می تواند باعث اختلال در ارتباط گردد.برای مثال ممکن پیام به صورت کامل منتقل نگردد یا اینکه یک نفر پیامی را ارسال کند ولی فرد مقابل مفهوم دیگری را دریافت نماید.ازاین موارد معمولا به عنوان سوء تفاهم یاد می شود.یک ارتباط مؤثر ارتباطی است که راه رابرای سوءتفاهم احتمالی ببندد .
ارتباط فرآیندی پویا، پیوسته، برگشت ناپذیر و تعاملی است.

        ارتباط تنها وسیله انتقال اطلاعات به دیگران است.
        زندگی ما در شبکه ای از ارتباطات معنی میشود.
        شخصیت ما در ارتباطاتمان شکل میگیرد.
        ارتباط تنها وسیله دریافت اطلاعات از دیگران است.
        از طریق برقراری ارتباط است که عاطفه به دیگران منتقل می‌شود.
        تصحیح سوءبرداشت ها و سوءتفاهم ها فقط از طریق برقراری ارتباط میسر می‌باشد.
        مهار هیجان‌های منفی نظیر خشم تنها از طریق برقراری ارتباط سالم میسر است.
        بلوغ یک اجتماع منوط به سیالی ارتباط های بین فردی است.
        ارتباط دستمایه هر نوع رشد فردی و اجتماعی است.

ارتباط متضمن دو عنصراصلی که عبارتند از عناصر کلامی وعناصر غیر کلامی می باشد. عناصر کلامی ارتباط شامل آن وجهی از ارتباط هستندکه اختصاصاٌ به محتوای کلامی وفرایند بیان کلامی مربوط می گردد منظور از محتوای کلام ،آن چیزی است که بر زبان می آوریم برای مثال جذاب بودن محتوای کلام،تهدیدآمیز نبودن آن،شوربرانگیز بودن موضوع صحبت،غم افزا نبودن ونظایر آن باتسهیل ارتباط می گردد .توجه به ابعاد فرهنگی وحتی خرده فرهنگی درمحتوای کلام یکی ازمهم ترین عوامل درافزایش کارآمدی ارتباط می باشد . فرایند برقراری ارتباط کلامی شامل چگونگی شروع صحبت،نحوه جمله بندی ،ملاحظات موقعیتی،وبالاخره چگونگی جمع بندی وختم ارتباط می باشد .عناصر غیر کلامی ارتباط شامل آن وجهی از ارتباط هستند که اختصاصا به جنبه هایی غیر ازمحتوای کلامی وفرایند بیان کلامی مربوط می گردند .دراین مقوله می توان تن صدا، آهنگ صدا، تماس چشمی، حالات چهره ای، ژست ها، حالات بدنی وگوش دادن را نام برد .

برخی افراد برای بیان منظورواحساسات خود فقط ازکلمات استفاده می کنند درحالی که دیگران برای انتقال پیام خود،علاوه برکلمات ازحالات چهرهای وحرکات بدنی یعنی آنچه که عناصر غیرکلامی ارتباط
می نامیم نیزاستفاده می کنند . در ارتباط بخش غیر کلامی بیش از نیمی از انتقال معنی را بعهده دارد حدود 55درصد و گوش دادن فعال حدود 38درصد ( فرازبانی درارتباط کلامی ) جنبه زبانی در فرایند ارتباط کمتر از 10درصد است .
مراحل برقراری ارتباط موثر شامل:

        تعیین هدف و قصد از برقراری ارتباط که قصد و هدف باید آگاهانه باشد، ارتباط باید دو طرفه باشد و مقاصد باید صریح و صادقانه بیان شود.
        آشتی ، شناخت و اصلاح خود که نخست باید خودتان را درک کنید و سپس دیگران را، بیگانگی با خود یعنی جنگ درون و از جنگ با درون ارتباط موثر خوبی بر نخواهد خواست و در برقراری ارتباط با خود به نظر دیگران توجه نکنید. با خود صادق باشید و به این صداقت اذعان کنید، جسم خود را درک کنید، خودتان را بپذیرید، به خود احترام بگدارید و در خدمت خود باشید. باید در خود عادات موثر بودن جذاب بودن و مفید بودن را ایجاد کنید.
        ساختن و مهیا کردن زمینه ارتباط با ایجاد فضای امن، پرهیز از تحقیر , تهدید , محاکمه و دست انداختن، تلاش برای ارتقاء طرف مقابل، ایجاد احساس رضایت و لذت ، عیب پوشی، قضاوت و اینکه شنونده خوبی باشید. حرف بزنید و احساسات خود را بیان کنید، کلام نرم مثبت و موثر بگویید. زمینه دهنی خوب در مخاطب از خود باقی بگذارید، مطمئن شوید او همانطور که شما صحبت میکنید شما را میفهمد. زمان و احساسات طرف مقابل در فهم شما موثر است. گاهی سکوت بسیار اعجاز گر است. از حرکات بدن نشانه ها و … استفاده کنید، توقع هایتان را حذف کنید و نسبت به تعهدات حود پایبند باشید

خصوصیات گوش دادن فعال:

        اختصاص زمان بیشتر به گوش دادن بجای صحبت کردن
        عدم تکمیل جملات دیگران
        عدم پاسخ به سوال با یک سوال دیگر
        آگاه بودن از سوگیری های شخصی
        نپرداختن به تخیل یا عدم اشتغال ذهنی با مسائل دیگر
        عدم سلطه جویی در مکالمه
        پاسخ دادن به فرد مقابل پس از پایان یافتن صحبت‌های وی
        دادن بازخورد

خلاصه سازی و پرسش باز از دیگر روش های ایجاد ارتباط موثر است. خلاصه سازی یعنی اینکه در یک جمله همه واقعیت هایی راکه دریافت کرده اید خلاصه می کنید. با استفاده از پرسش های باز فرد مقابل راتشویق کنید که با شما صحبت کرده واحساساتش را ابراز کند .

ارتباط ناموثر باعث ایجاد سوءتفاهم می شود همچنین منجر به نارضایتی،احساس تنهایی وتعارض درافرادخانواده وجامعه می گردد . در طول زمان می تواند اعتماد به نفس فرد رامختل کند واحساس درماندگی ودرنتیجه آسیب های روانی واجتماعی ایجاد نماید و توانایی فرد برای مقابله بامشکلات زندگی را کاهش دهد .0 نظر برای “ در اولین برخورد با دیگران عالی باشید.

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.