صفحه اصلی / اخبار/ موفقیت و زندگی / موفقیت در کار/ 10 اشتباه بزرگ مدیران

10 اشتباه بزرگ مدیران


10 اشتباه بزرگ مدیران

برخی اشتباهات و تصمیمات از طرف مدیران سازمان ها می تواند، نابخشودنی و غیر قابل جبران باشد. در زیر لیستی از این 10 اشتباه که مدیران هرگز نباید آن را مرتکب شوند، جمع آوری شده است.

 هرچند وقوع برخى اشتباهات ممکن است تجارب خوبى براى رفتارهاى اقتصادى و اجتماعى افراد در آینده کسب کند اما این اتفاق گاهى ممکن است براى روسا، رهبران، صاحبان کسب و کارو مدیر عاملان ، لغزشى دردسر زاباشد.ب ا این حال یک استثنا به آسانى مى تواند تبدیل به قانون شود. 

1- به مردم مانند یک دیکتاتور دستور ندهید.

بر خلاف باور عمومى، مدیران حتما نباید دیکتاتور باشند. هر مدیرى حداقل یک مافوق براى خود دارد. حتى مدیر عاملان نیز باید پاسخگوى هیات مدیره و سهامداران باشند. چنانچه مدیرى فکر کند که مى تواند به مردم دستور داده یا از قدرت خود سوء استفاده کند علت این است که رییس او نیز رفتارى خشن دارد. کارمندان شما سربازها یا فرزندانتان نیستند. شما مى توانید وظیفه کارمندان را به آن ها یادآورى کرده یا حتى در صورت تمایل آن ها را اخراج کنید، اما اگر به آن ها دستور دهید کارمندان خوب شما بر حسب ضرورت شرکت را ترک خواهند کرد.

 2- توجه به مشتریان را از یاد نبرید

اهمال بسیارى از مدیران در توجه به تنها دلیل بقاى یک شرکت یعنى جذب ، حفظ و حمایت بیشتر از مشتریان ،عجیب است. در تجارت همه مسائل ومشکلات بدون انتقال به مشترى باید در یک رییس موثر خلاصه شود.

3- مانند افراد نادان و متکبرى رفتار نکنید که فکر مى کنند از دیگران بهتر هستند

اگر چه ابهت و غرور جزئى از شخصیت یک مدیر به شمار رفته و هر کسى ممکن است تحت شرایطى خاص نسبت به دیگران احساس برترى کند اما احساس تکبر نسبت به افراد زیردست شما را مانند یک کودک لوس و بد اخلاق جلوه داده و قدرت و اعتبارتان را کاملا بى اثر خواهد کرد.

4- وعده هایى ندهید که قادر به عمل به آن ها نیستید

بیشتر اوقات، مدیران به این علت جایگاه کنونى خود را به دست آورده اند که فکر مى کنند از دیگران متمایز هستند. این یک تصور غلط و جذاب است که هنوز هم غالبا فرد را به توانایى هاى غیر واقعى خود غره مى سازد.

5- همه نیروى کارمندان را از آن ها نگیرید

در همه سال هاى گذشته این موضوع نه تنهاغیر انسانى ترین کار بوده بلکه بیشترین نقش رادر تضعیف روحیه کارمندان ایفا مى کند. مدیرانى که تاکنون این کار را بر اساس یک مبناى قانونى انجام داده و در نهایت هم خود و هم کارمندانشان تحقیر شده اند، علاوه بر این هر دو در پایان جایگاهشان را به دست خوداز بین خواهند برد.

 6- احساسات کارمندان را خاموش نکنید

محققان، این نوع مدیران و رهبران را افرادى جامعه ستیز مى دانند. عدم درک درست از احساسات خود شما را به فردى با خصوصیات غیر انسانى تبدیل مى کند.

 7- خود را با افراد مطیع و بوروکرات احاطه نکنید

با تحسین شرایط بد موجود و دلسرد کردن مخالفان، سازمان را به سوى رکود احتمالى پیش مى برید.

8- تهدید نکنید

تهدید جواب نمى دهد. این کار فقط انگیزه را براى انجام کارى بر خلاف میل شما به وجود مى آورد. این کار از قدرتتان کم کرده و شما را ضعیف و کوچک جلوه مى دهد. شما باید هدف خود و علت آن را بیان کرده و سپس عمل کنید. این کار حتما مفید خواهد بود.

 9- مانند بچه ها رفتار نکنید

متاسفانه بسیارى از ما ، در دوران کودکى خود گیر کرده و رشد نیافته ایم. ما در ظاهر بالغ به نظر رسیده اما در واقع بیشتر شبیه به بچه ها رفتار مى کنیم. کج خلقى زندگى را براى همه اطرافیان ما سخت مى کند.

 10- قانون را نقض نکنید

بنا به یک سرى دلایل، رهبران گاهى اوقات همه چیز از ثروت گرفته تا سلامتى، وضعیت کار و خانواده هارا به خطر مى اندازند که ما هرگز قادر به درک آن ها نیستیم. ما در حالى درباره حسابدارى، اوراق بهادار و وضعیت بانک ها صحبت مى کنیم که تجارت محرمانه با آشنایان، رشوه خوارى، عدم اجراى عدالت، خیانت، تبعیض،آزار و اذیت و بسیارى مسائل دیگر هنوز در سراسر جهان به چشم مى خورد.0 نظر برای “ 10 اشتباه بزرگ مدیران

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.